Thiết bị Thu Bụi - Dust collector

Ngoài các thiết bị chính là máy phun bi, phun cát '' shot blasting machine'', chúng tôi cũng phát triển các máy thu bụi sử dụng để thu bụi và các mạt sắt nhỏ tạo ra trong quá trình làm sạch sản phẩm.
Ngoài các máy thu bụi '' dust collector '' được lắp sẵn trong các thiết bị phun bi, phun cát của Tochu, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp xử lý bụi riêng biệt cho các ứng dụng sau: 

  • Nâng cấp các máy thu bụi'' dust collector '' hiện có
  • Các giải pháp xử lý bụi trong ngành chế biến gỗ, ví dụ như bàn mài
  • Lắp đặt hệ thống xử lý bụi cho các phòng phun cát '' Blast Room ''

Giàn lọc

Túi lọc

Dễ bảo trì

TD-3HPJ

TD-10HPJ

TD-15HPJ

 

 MODEL MÁY  Kích thước [mm]  Dung tích khí 
cfm / cmm
 Diện tích lọc [m2]  Dạng lọc  Phương pháp làm sạch
 A B C
 TD-3HPJ  1820  3840  1820  1250 / 35  15  Túi / Giàn  Jet Pulse
 TD-5HPJ  2150  3840  1920  2500 / 70  19  Túi / Giàn  Jet Pulse
 TD-7.5HPJ  2380  3840  2150  3000 / 85  28  Túi / Giàn  Jet Pulse
 TD-10HPJ  2450  4200  2200  4000 / 110  34  Túi / Giàn  Jet Pulse
 TD-20HPJ 2700   5900  3400 6000 / 170  60   Túi / Giàn Jet Pulse 

 

 3HP to 7.5HP Models

 10HP to 20HP Models