Hạt thép đa cạnh - Steel Grit

Hạt kim loại đa cạnh cũng được sản xuất trong quá trinh nguyên tử hóa thép nóng chảy bằng nhiệt và phương pháp cơ khí, trong đó có phương pháp nghiền các hạt tròn để tạo ra sản phẩm đặc thức cuối cùng. Kết quả là tạo ra các hạt góc cạnh và sắc hơn nhiều, có thể tạo ra một hình có bề mặt cao hơn. Do đó, đây là lựa chọn tốt để mài mòn, xử lí bề mặt trước khi sơn phủ. Độ cứng của media này dao động trong khoảng 41-60 HRC.

 

 • Hạt thép IKK - Size: PR045

  Hạt thép IKK - Size: PR045

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: G120

  Hạt thép IKK - Size: G120

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: G80

  Hạt thép IKK - Size: G80

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: G50

  Hạt thép IKK - Size: G50

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: G40

  Hạt thép IKK - Size: G40

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: GL25

  Hạt thép IKK - Size: GL25

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: G25

  Hạt thép IKK - Size: G25

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: GL18

  Hạt thép IKK - Size: GL18

  Giá: Liên hệ
 • Hạt thép IKK - Size: G18

  Hạt thép IKK - Size: G18

  Giá: Liên hệ