Hạt bi thép - Steel Shot

Hạt bi phun được sản xuất trong quá trình nguyên tử hóa thép nóng chảy bằng nhiệt và phương pháp cơ khí để tạo ra các sản phẩm đặc thức cuối cùng. Các hạt thép hình cầu được xử lí nhiệt đặc biệt là martensite có kích thước khoảng 0.3-2.8mm.
Hạt bi thép này được dùng chủ yếu khi cần 1 lực tác động mạnh để làm sạch và trong một số trường hợp để phun bi một lượng lớn các sản phẩm thép và đúc.
Độ cứng điển hình của media này dao động trong khoảng 41-60 HRC

 • Bi thép IKK - Size: S660

  Bi thép IKK - Size: S660

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S550

  Bi thép IKK - Size: S550

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S460

  Bi thép IKK - Size: S460

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S390

  Bi thép IKK - Size: S390

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S.330

  Bi thép IKK - Size: S.330

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S280

  Bi thép IKK - Size: S280

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S230

  Bi thép IKK - Size: S230

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S170

  Bi thép IKK - Size: S170

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S110

  Bi thép IKK - Size: S110

  Giá: Liên hệ
 • Bi thép IKK - Size: S070

  Bi thép IKK - Size: S070

  Giá: Liên hệ