Ống

Ống
Công nghệ
TRC – Máy băng chuyền con lăn
TSP – Máy bắn ống
Theo yêu cầu