Các chi tiết đúc nhỏ

Các chi tiết đúc nhỏ
Công nghệ
TBR – Phòng phun bi
TC-60 & TC-312DM – Máy phun dạng trộn cỡ nhỏ
TFH – Máy phun bi dạng treo 1 buồng phun
THC – Tủ phun bi, phun cát
THL – Máy phun dạng treo có ray tuần hoàn
TJS – Máy phun bi làm sạch JIG, giá treo
TMR – Máy phun bi dạng treo lớn
TRH – Máy phun dạng treo 2 buồng.
TRP – Máy phun dạng bàn quay
Theo yêu cầu