DÂY THÉP CẮT NHỎ - CUT WIRE

Dây cắt được sản xuất bằng cách cắt dây thành một đoạn có chiều dài bằng với đường kính dây. Media này có thể được cung cấp trong các vật liệu khác nhau như thép không gỉ, thép carbo, nhôm, đồng hoặc thép. Bởi vì phần lớn các vật liệu dây có sẵn loại chất mài mòn có thể sử dụng với các ứng dụng khác nhau, từ loại bỏ sơn đến điểm dừng quá trình phun bi. Media này cũng có thể được cung cấp trong hình thức phù hợp với các thông số kĩ thuật hàng không vũ trụ mới nhất, như AMS 2431

 MATERIAL SIZES  ROCKWELL HARDNESS RANGE 
 Steel  0.30 mm - 1.60 mm 45 - 62 C 
 Stainless Steel  0.35 mm - 3.20 mm 30 - 58 C 
Aluminium  0.76 mm - 3.20 mm  30 - 70 B 
 Copper 0.60 mm - 3.20 mm  60 - 65 B 
 Zinc  0.60 mm - 3.20 mm 20 - 30 B 

 

 CUT WIRE SHOT SIZE  COMPARABLE CAST SHOT SIZE
 0.30 mm  S-70
 0.45 mm  S-110
 0.50 / 0.60 mm  S-170
 0.70 mm  S-230
 0.80 / 0.90 mm  S-280
 0.90 / 1.00 mm  S-330
 1.00 / 1.20 mm  S-390
 1.40 mm  S-460
1.60 mm  S-550
 2.00 mm  S-660
 2.30 mm  S-780
 3.20 mm  S-1110
staff
TOCHU THAILAND CO,.LTD
388 Moo 6, Niyom-Klongsuan Road
Klongniyomyatra, Bangbo
Samutprakarn 10560
Thailand
Tel. : +66 (0) 2317-5381-8
Fax.: +66 (0) 2317-5151, (0) 2317-5389

 

TOCHU VIET NAM
N-07 Nha Lien Ke Trung Van, Nam Tu Liem, Ha Noi, Viet Nam.
Tel: 84-4-62949694
Email: sales@tochu.com.vn
Hotline: 84-(0)912286566   

Japanese: Mr Inoue Yoshihiro - +84-32-779-3684

Email: Y.inoue@tochu.com.vn