Răng hộp số

Răng hộp số
Công nghệ
TFH – Máy phun kiểu treo phía trước
THL – Máy phun dạng treo tròn
TJS – Máy phun giá treo dạng tuốt
TMR – Máy phun bi dạng ray đơn
TRH – Máy phun dạng quay treo đứng
TRP – Máy Tochu dạng bàn quay
Theo yêu cầu