Cơ khí

Cơ khí
Công nghệ
TBR – Tochu Phòng phun
TFH – Máy phun kiểu treo phía trước
THC – Máy phun tay
THL – Máy phun dạng treo tròn
TJS – Máy phun giá treo dạng tuốt
TMR – Máy phun bi dạng ray đơn
TRC – Máy băng chuyền con lăn
Theo yêu cầu